תיווך מקרקעין

עו"ד אילן הלוי - תיווך מקרקעין

נושא תשלום דמי תיווך מעורר מחלוקות רבות בין המתווך ללקוחו. המשרד מתמחה בטיפול בתביעות בנושאים אלו.
קיומם של התנאים לתשלום דמי תיווך, נושא של בלעדיות במתן שירותי תיווך וכן חובות הזהירות והאמון המוטות על המתווכים הם עיקר סלע המחלוקת בין הצדדים.

מצ"ב קישור לפרק מתוך הספר "ניהול נדלן", העוסק בדיני תיווך מקרקעין, אותו כתבתי ("ניהול נדלן" פרק 25). פרק זה עומד להתעדכן בתקופה קרובה.

בנוסף אני מרצה במכללת פסגות המכשירה לקראת עמידה בבחינות לקבלת רשיון תיווך.

סעיף 14 לחוק המתווכים במקרקעין, התשנ"ו-1996 ("חוק המתווכים") קובע כי מתווך יהיה זכאי לדמי תיווך מלקוחו אך ורק אם יתקיימו כל שלושת התנאים שלהלן:

  1. המתווך היה בעל רשיון של מתווך במקרקעין בעת שעסק בתיווך או שחל עליו אותה עת פטור זמני מרשיון.
  2. הלקוח חתם על הזמנה בכתב לביצוע פעולת תיווך על ידי המתווך ובה נכללו כל הפרטים שקבע שר המשפטים בתקנות המתווכים במקרקעין (פרטי הזמנה בכתב), תשנ"ז -1997 ("תקנות המתווכים הזמנה בכתב").
  3. המתווך היה "הגורם היעיל" שהביא להתקשרות הצדדים בהסכם מחייב. הפסיקה עוסקת במשמעות מונח זה.