ליטיגציה / גישור / בוררות

המשרד מייצג לקוחות בסכסוכים התנהלים בפני ערכאות שונות, לרבות בתי משפט, ועדות ערר, מפקח על רישום מקרקעין, שמאים מכריעים, גישורים, בוררויות ואחרים.
ליטיגציה הינה מלאכת מחשבת המשלבת ידע מקצועי בענין שבמחלוקת עם ידע מקצועי בניהול הליכים בפני ערכאה שיפוטית.  שרותי הליטיגציה של המשרד מעניקים שירות המבוסס על שילוב הידע המקצועי וחתירה להשגת תוצאה לשביעות רצון הלקוח.

גישור הינו הליך וולונטרי שבו צד שלישי, המגשר, מסייע לצדדים לסכסוך להגיע לפתרון מוסכם. אין חובה להיות צד להליך גישור. זו בחירה חופשית של כל צד ובחירה זו היא המניעה את התהליך במטרה שהצדדים עצמם, בסיוע המגשר, יגיעו להסכמה.
סיום הסכסוך דרך גישור עשוי לחסוך לצדדים עוגמת נפש רבה, הוצאות וסיכונים הרובצים לפתחם בהליך המשפטי. במסגרת הגישור ניתן להגיע לפתרונות יצירתיים ולא שגרתיים, אשר לבית משפט קשה או בלתי אפשרי לתת.
עו"ד הלוי הינו מגשר מוסמך ומנצל בהליכים אלו את נסיונו המקצועי הרב.

בוררות הינו הליך שבו מפקידים הצדדים מרצונם את ההכרעה בסכסוך בידי בורר. הליך בוררות נפתח באופן וולונטרי אך ההכרעה בו, בשונה מהליך גישור, מחייבת את הצדדים, בדומה לפסק דין שניתן על ידי שופט.
הידע והנסיון שנצבר במשרד, בעיקר בנושאי נדל"ן ובנושאים מסחריים, כמו גם אישיותו ותכונותיו של המגשר או הבורר, הינם בעלי השפעה מרחיקת לכת על הליכים אלו.